top of page

Project hoogbouw

Project management

Om aansluitingen op het elektriciteitsnet bij de mensen thuis te kunnen realiseren, lopen er binnen netbeheerders verschillende processen en werkstromen. Vaak raken deze processen elkaar of ze beslaan meerdere delen van het bedrijf tegelijkertijd. Het hoogbouwproces, dat wil zeggen het aansluitproces bij gebouwen van 2+ verdiepingen, is een voorbeeld van zo’n complex proces.

De rol van ZICHT Consultants richtte zich op de begeleiding van de veranderingen in de implementatie fase van het traject. Gezien de vele facetten van de implementatie stond stakeholdermanagement zowel intern bij de netbeheerder als extern met bijvoorbeeld aannemers centraal. Tevens lag er accent op planning en coördinatie van implementatie sessies, monitoring van project voortgang en terugkoppeling naar hoger management.

Pijp ligging
Bouwplaats

Huidige situatie

Mede dankzij het feit dat het hoogbouwproces twee bedrijfsonderdelen beslaat binnen de netbeheerder was het een versnipperd proces waarbij (regionaal) verschillende werkwijzen werden gehanteerd. Het ontbreken van een duidelijke richting en visie leidde tot vele uitdagingen voor klanten, medewerkers en aannemers.

Plan van aanpak

Om in te spelen op de stijgende aantallen hoogbouwprojecten i.c.m. de versplintering in het proces is er door de netbeheerder met behulp van een derde partij een visie opgesteld. Hierbij werd ingezet op de volgende speerpunten:

1 kernteam hoogbouw per regio is verantwoordelijk voor hoogbouw projecten van A tot Z;

1 hoogbouw proces waarbij in iedere regio dezelfde werkwijze wordt gehanteerd;

1 systeem die ondersteuning biedt bij de uitvoering van hoogbouwprojecten en 1 systeem waarmee landelijk met aannemers wordt gecommuniceerd;

1 aannemer is verantwoordelijk voor de gehele uitvoering van een hoogbouwproject.

Image by Tye Doring

Realiseren van de verbeteringen

De rol van ZICHTConsultants richtte zich op de begeleiding van de veranderingen in de implementatie fase van het traject. Gezien de vele facetten van de implementatie stond stakeholdermanagement zowel intern bij de netbeheerder als extern met bijvoorbeeld aannemers centraal. Tevens lag er accent op planning en coördinatie van implementatie sessies, monitoring van project voortgang en terugkoppeling naar hoger management.

Resultaat

Door de uitrol van het gestandaardiseerde proces verlopen hoogbouw projecten vanuit elke vestiging op een eenduidige wijze. Daarnaast verloopt het digitale opdrachtenverkeer naar aannemers in alle regio’s op dezelfde wijze en worden hoogbouwprojecten door toegewijde teams opgepakt.

Hoge gebouwen
bottom of page