top of page

Proces implementatie

Voor een netbeheerder heeft ZICHT Consultants een proces gecreëerd om asset data en documentatie van een nieuw gerealiseerd elektriciteitsnetwerk efficiënt in beheer te nemen. Bij de oplevering van het nieuwe elektriciteitsnetwerk op zee is het van belang dat de grote hoeveelheden assetdata en documentatie op correcte wijze in de beheersystemen worden opgeslagen. Deze netbeheerder constateerde dat de overdracht van deze assetdata en documentatie niet optimaal verliep. ZICHT Consultants was betrokken bij het in ontvangst nemen van de assetdata en documentatie en het op de juiste manier verwerken in de beheersystemen.

Georganiseerde bestanden
Zicht Consultants Project management.jpg

Huidige situatie

Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie is begonnen met een analyse van de asset data en documentatie die overgedragen ging worden. Hierdoor ontstond een helder beeld van de inhoud, omvang en complexiteit van de data. Vervolgens zijn de mogelijkheden binnen de huidige beheersystemen onderzocht. Daaruit bleek dat enkele beheersystemen niet in staat zijn om met de nieuwe data om te gaan.

Plan van aanpak

Om te zorgen dat de asset data en documentatie toch beschikbaar is voor de medewerkers op de werkvloer heeft ZICHT Consultants het volgende stappenplan gevolgd:

  1. Overdracht van asset data afstemmen met de offshore projecten;

  2. Realiseren van een database om overgedragen asset data in op te slaan;

  3. Creëren van interfaces naar beheersystemen om asset data uit te wisselen;

  4. Overdracht van documentatie afstemmen met de offshore projecten;

  5. Ontwikkelen van processen en rapportages om documentatie efficiënter in beheer te nemen

Image by Trent Erwin

Realiseren van de verbeteringen

ZICHT Consultants heeft het inbeheername proces geïmplementeerd in samenwerking met de organisatie, inclusief pragmatische en doelgerichte technische oplossingen om het proces te ondersteunen en rapportages om inzicht te geven in de daadwerkelijke asset data en documentatie overdracht.

Resultaat

  • Asset data en documentatie van het nieuwe elektriciteitsnetwerk is beschikbaar in de verschillende beheersystemen;

  • Toekomstige asset data en documentatie van nieuwe elektriciteitsnetwerken kan volgens een gestandaardiseerd proces in ontvangst worden genomen.

Assets proces optimaliseren.jpg
bottom of page