top of page

ZICHT Consultants is gevraagd te ondersteunen in het (door)ontwikkelen en implementeren van een portfoliomanagementproces en -rapportages voor een klant in de luchtvaartsector. Het doel is om de organisatie te ondersteunen in het samenstellen van een realistisch portfolio en het sturen op het portfolio op onder andere planning, capaciteit en risico’s, zodat het portfolio succesvol gerealiseerd wordt.

Luchthaven

Portfolio management

ZICHT Consultants ondersteunt bij een vliegende start voor portfoliomanagement

Vertrekpunt

De luchtvaartsector is constant in ontwikkeling door bijvoorbeeld veranderende wetgeving, technologische ontwikkelingen en de wens voor verduurzaming. Om invulling te geven aan deze ontwikkelingen voert de klant jaarlijks enkele honderden investeringsprojecten uit. Het samenstellen en besturen van dit enorme portfolio, met een groot aantal complexe projecten en de nodige afhankelijkheden tussen projecten, is een grote uitdaging voor de klant. Het is belangrijk om duidelijk inzicht te hebben in de voortgang, risico’s en afwijkingen in het portfolio. Hiermee kan het management maatregelen nemen om projecten alsnog succesvol te realiseren of keuzes maken als het niet mogelijk is om alle projecten te realiseren.

De klant had onvoldoende stuurmiddelen om het portfolio goed te kunnen samenstellen en vervolgens te besturen. Hierdoor bleef de realisatie aan projecten achter ten opzichte van de verwachting. Om het gat tussen verwachting en realisatie te dichten en om meer grip te krijgen op de realisatie van de investeringsprojecten heeft de klant besloten dat meer aandacht nodig is voor portfoliomanagement. De klant startte met het uitbreiden van het portfoliomanagement team. Daarnaast werd ZICHT Consultants ingeschakeld om te ondersteunen in het (door)ontwikkelen en implementeren van:

  • Het portfolio management proces

  • Rapportages en inzichten voor de besturing van het portfolio

portfolio mgmt.png

ZICHT in beeld

Om de klant houvast te bieden in het managen van het portfolio heeft ZICHT Consultants meegewerkt aan een framework en proces voor continu portfoliomanagement. Dat bestaat uit een portfolio definitie cyclus (het samenstellen van het portfolio) en een portfolio delivery cyclus (het realiseren van het portfolio). Vanuit hier werkt ZICHT Consultants samen met de klant aan het (door)ontwikkelen en implementeren van de portfolio definitie en portfolio realisatie cycli.

Portfolio definitie

ZICHT Consultants faciliteert op dit moment de portfolio-update binnen de definitie cyclus. Hierbij wordt gekeken naar de wensen (wat willen we maken) en de mogelijkheden (wat kunnen we maken gegeven de resources en ruimte die we hebben) om zo tot een realistisch portfolio te komen. De rol van ZICHT Consultants hierin is:

  • Het uitvoeren van analyses op het portfolio en de resources en ruimte die projecten vragen

  • Het organiseren en faciliteren van workshops met stakeholders van het portfolio voor het prioriteren en vaststellen van het portfolio

  • Het uitwerken en uitvoeren van een communicatieplan, zodat we draagvlak creëren in de organisatie

De eerste inzichten tonen aan dat het gewenste portfolio voor de komende jaren bijna gehalveerd moet worden. Dat betekent dat belangrijke keuzes gemaakt moeten worden in het management, op basis van de inzichten die zijn ontwikkeld.

Business Women Planning

Portfolio realisatie

Voor de besturing van de realisatie van het portfolio ligt de focus op het verbeteren van Performance Management. Dit doen we samen met de klant en door middel van een continu verbeterproces. Dit verbeterproces kent een aantal thema’s:

  • (Door)ontwikkeling van analyse en processen: ZICHT Consultants ondersteunt in het analyseren en rapporteren op het portfolio op onder andere voortgang en budget. Daarnaast worden nieuwe performance indicatoren zoals planning ontwikkeld. Een van de speerpunten richt zich op het loskomen van sturen op projectenniveau en toewerken naar inzicht op portfolio niveau

  • Automatiseren van rapportages: voor het uitwerken van de rapportages was veel handwerk nodig. Door de analyse te automatiseren in bijvoorbeeld PowerBI, worden rapportages efficiënter opgesteld en minder foutgevoelig

  • Van reactief naar proactief: het stimuleren van een proactief adviserend team dat in staat is om bij te sturen nog voordat problemen zich voordoen

pexels-mikhail-nilov-8297453.jpg

Door het volgen van bovenstaande stappen is de voorbereiding voor de implementatie en uitvoering met succes afgerond. De uitvoeringsfase is hierdoor een maand eerder gestart dan gepland. Tijdens de uitvoeringsfase blijft ZICHT Consultants betrokken bij het programma door de voortgang te bewaken, de uitvoering te blijven monitoren en bij te sturen daar waar nodig.

bottom of page