top of page

Operationeel sturen

Deze organisatie heeft afgelopen jaar een snelle groei doorgemaakt in het aantal klanten en (outsourcings-) opdrachten voor banken, verzekeraars en telecom bedrijven. Als gevolg van deze snelle groei is ZICHT Consultants ingeschakeld met als doel om (1) de huidige financiële rapportages verder te ontwikkelen en hierin te verdiepen, en (2) een structurele verbetering in het gehele operationele werkproces.

Vergadering op werk
De markt analyseren

Huidige situatie

De huidige situatie in kaart gebracht. Dit betekent dat voor het verbeteren van financiële rapportages geanalyseerd is hoe de huidige rapportages in elkaar zitten en vooral wat de behoefte is. Daarnaast zijn voor de verbetering van de operationele sturing interviews gehouden met medewerkers in de operatie en is het huidige operationele stuurproces in kaart gebracht.

Plan van aanpak

Op basis van de analyse van de huidige situatie is voor het financiële dashboard de volgende aanpak vastgesteld:

  1. Definities opstellen en documenteren

  2. Maken van een mock-up rapportage raamwerk dat dient als ontwerp voor de rapportage wensen

  3. Iteratief ontwikkelen, testen en implementatie financiële rapportages

  4. Nazorg en overdracht van het creëren en gebruiken van de rapportages


Op basis van de as-is analyse is een aanpak ontwikkeld om de operationele sturing te verbeteren langs de volgende vijf elementen:

  1. Rapportages en werklijsten

  2. Overlegstructuur en de manier van sturen

  3. Operationele rollen en verantwoordelijkheden

  4. Doelstellingen en KPI’s

  5. Professionele bedrijfscultuur

Image by Lukas Blazek

Realiseren van de verbeteringen

Voor een succesvolle realisatie van het financiële dashboard was voor dit project gekozen om het dashboard te bouwen in MS PowerBI. Na de ontsluiting van de benodigde data uit de bronsystemen is de data bewerkt en zijn berekeningen conform de definities uitgevoerd om vervolgens elke KPI visueel weer te geven. Door middel van een automatische doorklik functie werd de data op project- en teamniveau zichtbaar.

Voor een succesvolle implementatie van operationeel sturen is gekozen voor een korte en lange termijn aanpak. Dit houdt in dat eerst de vijf pijlers van operationeel sturen voor één proces is verbeterd. Vervolgens is de vertaalslag gemaakt naar een organisatie brede verbetering in operationeel sturen.

Resultaat

Door middel van het gerealiseerde dashboard en geïmplementeerde sturingsproces stuurt de klant wekelijks (bij) op de operationele en financiële resultaten.

Data Analyseren - Operationeel sturen.jpeg
bottom of page