top of page

Digitaal veiligheidspaspoort

ZICHT Consultants ondersteunt netbeheerder bij de digitalisering van het veiligheidspaspoort

ZICHT Consultants heeft samen met een regionale netbeheerder een innovatieve oplossing ontwikkeld om het beheerproces van certificeringen te verbeteren: een functioneel rollenmodel in combinatie met een digitaal veiligheidspaspoort. De netbeheerder heeft nu volledig inzicht in de (vereiste) certificeringen van specialisten. Hierdoor kunnen specialisten efficiënter worden ingezet en kunnen werkzaamheden op een veilige en effectieve manier worden uitgevoerd.

Aanleiding en doel

Bij regionale netbeheerders spelen verschillende specialisten een cruciale rol bij de instandhouding en uitbreiding van elektriciteits- en gasnetwerken. Om werkzaamheden veilig en efficiënt uit te voeren, dienen specialisten te voldoen aan specifieke veiligheidseisen en certificeringen. Het beheerproces van deze certificeringen is belangrijk om ervoor te zorgen dat de certificeringen aangesloten blijven op (aangepaste) veiligheidseisen. Daarnaast zorgt een goed beheerproces ervoor dat verplichte (her)opleidingen van specialisten inzichtelijk zijn.

 

Voorheen werden certificeringen van medewerkers in een papieren veiligheidspaspoort geregistreerd en beheerd. Administratief bracht dit grote uitdagingen met zich mee, zoals het handmatig updaten van certificeringen en het niet volledig inzichtelijk hebben van behaalde certificeringen van specialisten.

Aanpak


In samenwerking met een regionale netbeheerder heeft ZICHT Consultants een innovatieve oplossing ontwikkeld om het beheerproces van certificeringen te optimaliseren. Deze oplossing omvat het gebruik van een functioneel rollenmodel in combinatie met een digitaal veiligheidspaspoort. Binnen het functioneel rollenmodel worden de werkzaamheden die vallen onder de verantwoordelijkheid van een specialist samengebracht in een functionele rol, deze rol wordt vervolgens geregistreerd in het digitale veiligheidspaspoort van een specialist. De functionele rollen worden opgenomen in een overkoepelend systeem, waardoor een gestructureerd en georganiseerd overzicht ontstaat van alle functionele rollen en bijbehorende certificeringen van specialisten.

ZICHT Consultants heeft in nauwe samenwerking met de netbeheerder de functionele rollen per afdeling gedefinieerd. Aan de hand van een iteratieve uitvraag hebben zij op basis van input vanuit experts de werkzaamheden binnen de verschillende rollen geïdentificeerd en gebundeld. Hierdoor zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van specialisten inzichtelijk. Vervolgens zijn de functionele rollen geïntegreerd in het digitale veiligheidspaspoort.

Door middel van gegevensintegratie tussen diverse systemen binnen de organisatie zijn specialisten nauwkeurig gekoppeld aan de functionele rollen en de bijbehorende certificeringseisen. Dit biedt de mogelijkheid om per specialist te zien welke certificeringen nog ontbreken en welke vervolgstappen er genomen moeten worden om wel aan de benodigde certificeringen te voldoen.

plan-van-aanpak-scriptie.jpg

Resultaat en vervolg

Dankzij het functioneel rollenmodel en de implementatie van het digitale veiligheidspaspoort heeft de netbeheerder nu volledig inzicht in de (vereiste) certificeringen van specialisten. Dit stelt de netbeheerder in staat om hun specialisten efficiënter in te zetten en werkzaamheden op een veilige en effectieve manier uit te voeren, wat resulteert in een hogere veiligheid en productiviteit binnen de organisatie.

Daarnaast legt dit project de basis voor verdere optimalisaties binnen de organisatie. In de toekomst kan het functioneel rollenmodel worden gebruikt om werkpakketten beter op elkaar af te stemmen, waardoor de netbeheerder hun specialisten nog effectiever kan inzetten. Dit zal resulteren in verbeterde operationele prestaties en het vermogen om meer werk te verzetten op een veilige en georganiseerde wijze.

bottom of page