top of page

Datakwaliteit en vindbaarheid

Verbetering datakwaliteit en vindbaarheid asset data

Een netbeheerder beschikt over een grote hoeveelheid technische asset documentatie, waardoor het lastig is om snel de juiste informatie te vinden. Voor deze netbeheerder heeft ZICHT Consultants een grote dataschoning en -migratie uitgevoerd ter verbetering van de datakwaliteit en vindbaarheid.

Image by Firmbee.com
Image by QArea Inc.

Huidige situatie

Om meer inzicht te krijgen in de huidige situatie heeft ZICHT Consultants gekeken naar welke problemen de gebruikers van de documentatie ervaarden. Verder is er door ZICHT Consultants gekeken naar wat er in het verleden is gedaan om tot een betere vindbaarheid te komen van de documentatie en waarom dit niet heeft geleid tot een verbetering van de situatie.

Plan van aanpak

Voor dit project heeft ZICHT Consultants een stappenplan gevolgd, bestaande uit vijf stappen:

  1. Het samenvoegen van de verschillende documenten op een centrale locatie

  2. Het verwijderen van dubbele documenten

  3. Overgebleven documenten voorzien van de juiste metadata

  4. Toepassen van business rules op revisies om te komen tot een final document

  5. Het organiseren van randvoorwaarden (eigenaarschap, processen, enz.) voor het beheren van de data

Vergadering

Realiseren van de verbeteringen

Voor de realisatie van de voorgestelde verbeteringen heeft ZICHT Consultants een management en coördinatie rol ingevuld. Gedurende de uitvoering van het plan van aanpak is er intensief samengewerkt met medewerkers van de opdrachtgever. Verder is er gebruik gemaakt van een outsourcing partner met specifieke kennis en ervaring op het gebied van het verwerken van grote hoeveelheden data.

Resultaat

Dit project heeft tot de volgende aantoonbare verbeteringen geleid:

  • Alle data beschikbaar in één (bron)systeem

  • 50% reductie van de opgeslagen hoeveelheid technische documentatie

  • Verbetering van de datakwaliteit

  • Verbeterde vindbaarheid van de documentatie door toevoegen metadata

  • Efficiënter beheer van asset documentatie

Tabellen en grafieken_edited.jpg
bottom of page