top of page

Congestiemanagement

ZICHT Consultants ondersteunt netbeheerder bij de implementatie van congestiemanagement

ZICHT Consultants heeft een netbeheerder ondersteund bij het uitwerken van een blauwdruk en bij de implementatie van nieuwe processen voor congestiemanagement. Hiermee kan de netbeheerder congestiemanagement beter uitvoeren, waardoor overbelasting van het elektriciteitsnet wordt geminimaliseerd en transportcapaciteit voor klanten wordt vergroot.

elektrotechnisch ingenieur

Congestiemanagement

Door de energietransitie, die meer decentrale opwekking en consumptie van energie tot gevolg heeft, moeten netbeheerders aanvragen voor transportcapaciteit steeds vaker weigeren. Omdat de benodigde investering in de netcapaciteit in de regel lang op zich laat wachten, maar de energietransitie de hoogste urgentie heeft, heeft de ACM voorgeschreven dat netbeheerders meer transportcapaciteit moeten aansluiten dan dat er netcapaciteit beschikbaar is. Dit leidt tot een nieuwe uitdaging voor netbeheerders, namelijk hoe om te gaan met momenten waarop er overbelasting optreedt. Het antwoord: congestiemanagement.

Congestiemanagement houdt in dat op de momenten dat er overbelasting op het net optreedt, de opwekking of het verbruik in dat netdeel wordt bijgestuurd door middel van een financiële vergoeding. Om dit te kunnen toepassen moet de netbeheerder volledig nieuwe processen opstellen, waaronder het gedetailleerd analyseren van congestiegebieden, het prognosticeren van exacte momenten van overbelasting, het contracteren van congestieregelvermogen en het (technisch) aansturen van congestieregelvermogen.

IMG_1509.JPG

Rol ZICHT

De toepassing van congestiemanagement vereist een geheel nieuwe werkwijze van netbeheerders, waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn. ZICHT Consultants is gevraagd dit te ondersteunen door de exacte werkwijze omtrent congestiemanagement uit te werken, afdelingsoverstijgende samenhang in het proces te borgen, het uitwerken van een blauwdruk en te ondersteunen bij de implementatie en het beheer van het proces. ZICHT Consultants heeft hiervoor een plan bestaande uit vier fases gehanteerd:

Fase 1 – Fundament

Door gericht bestaande processen te inventariseren die congestiemanagement raken, wordt voorkomen dat het wiel niet opnieuw wordt uitgevonden en dat samenhang met andere processen is gewaarborgd. Daarnaast is er een analyse van de regelgeving uitgevoerd, omdat de toepassing van congestiemanagement door de overheid wordt voorgeschreven. Hierna zijn de benodigde kennishouders voor het opstellen van de congestiemanagement blueprint aangesteld en zijn overlegstructuren opgezet om deze kennishouders te verenigen.

Whiteboard brainstorm.jpeg

Fase 2 – Procesontwerp

De blauwdruk voor het congestiemanagementproces is in continue samenwerking met kennishouders uitgewerkt en vastgelegd. Hiervoor is het BPMN-format gebruikt. Parallel hieraan zijn de verantwoordelijkheden voor de activiteiten van dit proces toegewezen. Hiervoor is het RACI-model gebruikt. Omdat het congestiemanagementproces ook data- en systeemeisen kent, zijn per activiteit ook de systeem- en data-eisen toegevoegd.

UX Ontwerp Team

Fase 3 - GAP-analyse

Om de beoogde blauwdruk voor het congestiemanagementproces te realiseren waren onder andere (nieuwe) ICT, werkafspraken en middelen ten behoeve van interne en externe communicatie nodig. Om grip te houden op de realisatie hiervan is een GAP-analyse uitgevoerd tussen het huidige en het gewenste proces. De resultaten hiervan dienen als basis voor het programmamanagement om de voortgang van het programma te bewaken.

GAP-analyse.JPG

Fase 4 - Implementatie

Nu de voorbereiding van het congestiemanagementproces is afgerond, kan de implementatie ervan doorgang vinden. ZICHT Consultants zal deze implementatie de komende tijd ondersteunen door op basis van operationele overleggen de uitvoering van het congestiemanagementproces te monitoren en een (datagedreven) verbeterlus in te richten.

Zicht Consultants implementatie.jpg
bottom of page